Ticaret Hukuku


Ticaret ve Şirketler Hukuku
nTicari ilişkileri inceleyen hukuk dalı; Ticaret Kanunumuza göre ticaret hukukunun inceleme konuları, ticari işletmeler, ticaret ortaklıkları, kıymetli evrak, deniz ticaret hukuku ve sigorta hukuku dur.

n